Podkarpackie Gospodarstwa Drobiarskie

Zapytanie ofertowe 8/2023

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2023 dotyczące projektu POIR.01.01.01-00-2169/20 pt. „Opracowanie technologii zagospodarowania niepełnowartościowych jak spożywczych w przedsiębiorstwach MŚP celem przeciwdziałania marnotrawieniu żywności” w ramach PO IR 2014-2020

Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw,

Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa realizowanego w ramach działania Projekty B+R przedsiębiorstw w konkursie 7/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka Agrotech

PODSTAWOWE INFORMACJE: Zamawiający: Podkarpackie Gospodarstwo Drobiarskie „Ovo-Res” sp. z o.o. NIP: 5170092475 Adres pocztowy: 36-040 Boguchwała, ul. Kolejowa 16 Telefon/Fax: 178715341

Osoba do kontaktów: Edyta Plesińska

Ogólny adres Zamawiającego: http://www.ovo-res.pl Rodzaj instytucji zamawiającej: przedsiębiorstwo prywatne

Główny przedmiot działalności Zamawiającego: 46.33.Z – SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH

Załączniki do pobrania

Zapytanie ofertowe 8/2023

Załącznik_1_formularz_oferty

Załącznik specyfikacja techniczna zał nr 2

Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań

umowa dostawy zał nr 4

Załącznik nr 5 ośw o spełnieniu warunków

Załącznik_6_klauzula_informacyjna

Wykaz-osob załącznik nr 7

AUDYT WYDATKÓW W PROJEKCIE wytyczne