Podkarpackie Gospodarstwa Drobiarskie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2021

06 października 2021

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2021

 

dotyczące projektu POIR.01.01.01-00-2169/20 pt. „Opracowanie technologii zagospodarowania niepełnowartościowych jak spożywczych w przedsiębiorstwach MŚP celem przeciwdziałania marnotrawieniu żywności”  w ramach PO IR 2014-2020 Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa realizowanego w ramach działania Projekty B+R przedsiębiorstw w konkursie 7/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka Agrotech

 

PODSTAWOWE INFORMACJE:

Zamawiający: Podkarpackie Gospodarstwo Drobiarskie „Ovo-Res” sp. z o.o.

NIP: 5170092475

Adres pocztowy: 36-040 Boguchwała, ul. Kolejowa 16

Telefon/Fax:  605898313

Osoba do kontaktów: Kazimierz Gacek k.gacek@ovo-res.pl

Ogólny adres Zamawiającego: http://www.ovo-res.pl

Rodzaj instytucji zamawiającej: przedsiębiorstwo prywatne

Główny przedmiot działalności Zamawiającego: 46.33.Z – SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Rodzaj zamówienia – dostawa

Nazwa zamówienia – „urządzenia laboratoryjne – inkubator ”

Główne miejsce realizacji dostawy – Boguchwała

Kod NUTS – PL823

Kod CPV – 38436300-3, 42912330-4,38434540-3, 38931000-0

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje dostawę inkubatora, systemu do produkcji wody, komory laminarnej do PCR, komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego, rejestratorów temperatury z adapterami.

Zamawiający określa poniższe minimalne wymagania techniczne dla przedmiotów zamówienia;

Inkubator

Specyfikacja sprzętu:

 • Inkubator z naturalnym obiegiem powietrza, przeznaczony do zastosowania w podstawowych pracach laboratoryjnych
 • Pojemność komory inkubacyjnej min. 50 litrów
 • Zakres temperatury pracy minimum od +5°C powyżej temperatury otoczenia do 70°C
 • Komora inkubacyjna wykonana ze stali nierdzewnej
 • Wewnątrz komory inkubacyjnej minimum 2 półki ze stali nierdzewnej
 • Sterowanie klapą wylotu powietrza z poziomu sterownika
 • Mikroprocesorowe sterowanie z dużym cyfrowym wyświetlaczem temperatury i czasu pracy
 • Wbudowany zegar, programowalny oraz możliwość programowania trybu pracy „ciągły”
 • Wyświetlanie alarmów wizualnych
 • Wyświetlanie temperatury w stopniach Celsjusza
 • Dokładność kontroli temperatury: minimum +/- 0,2°C
 • Programowanie temperatury z dokładnością do 0,1°C
 • Zabezpieczenie przed przekroczeniem ustawionej temperatury
 • Alarm dźwiękowy wraz z wizualną kontrolą temperatury
 • W cenie montaż i szkolenie z obsługi sprzętu

Ilość sztuk 1-3

System do produkcji wody

Specyfikacja sprzętu:

 • Urządzenie zasilane wodą wodociągową (5-40°C)
 • Urządzenie umożliwiające stopniowe oczyszczanie wody poprzez: prefiltr osadowy 5µm, filtrację węglową, odwróconą osmozę, podwójną demineralizację na złożu jonowymiennym, lampę UV oraz przepływową kapsułę mikrofiltracyjną 0,45/0,2 µm
 • Ruchomy punkt poboru wody pierwszej klasy czystości wg PN-EN ISO 3696:1999
 • Instalacja punktu poboru wody ogólnolaboratoryjnej – trzecia klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999 (z przeznaczeniem do mycia szkła laboratoryjnego, zasilania zmywarki laboratoryjnej i autoklawu) z rozprowadzeniem sieci wody III klasy w celu przyłączenia zmywarki laboratoryjnej i autoklawu
 • Możliwość rozprowadzenia w ramach systemu sieci dystrybucji wody z kilkoma punktami poboru wody obejmującej kilka pomieszczeń
 • Wydajność systemu dla wody RO: min. 60 dm3/h
 • Praca automatyczna i bezobsługowa
 • Zbiornik ciśnieniowy do magazynowania wody oczyszczonej RO (III klasa czystości) min. 150 dm3, zasilający zmywarkę i autoklaw. Zbiornik ciśnieniowy do magazynowania wody ultraczystej (I klasa czystości)
 • Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnych zbiornikach lub zamkniętych kranach;
 • Automatyczne płukanie modułów membranowych
 • Ciśnienie robocze 1 MPa
 • Ciśnienie filtratu 0,2-0,3 MPa
 • Zasilanie 230 V/50 Hz
 • Wyświetlacz LCD
 • Konduktometr z przepływową celką pomiarową dokonujący pomiaru przewodnictwa oraz temperatury wody zasilającej, po odwróconej osmozie, ultraczystej w jednostkach µS/cm;
 • Informacja o aktualnym stanie pracy systemu
 • Alarmy informujące o wymianie filtrów wstępnych, modułu jonowymiennego, promiennika UV i kapsuły mikrofiltracyjnej
 • Poziom napełnienia zbiornika
 • Menu w języku polskim lub angielskim – tłumaczenie wymagane
 • Przerwanie pracy pompy przy niskim ciśnieniu wody zasilającej lub jej braku oraz przy pełnym zbiorniku (czujniki niskiego i wysokiego ciśnienia)
 • Termiczne zabezpieczenie pracy modułu osmotycznego RO, automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy temperaturze wody zasilającej poniżej 5°C lub powyżej 40°C
 • Podgląd komunikatów/alarmów monitorujących
 • Możliwość przerwania pracy przy pojawieniu się jakiegokolwiek alarmu, możliwość autostartu systemu
 • Woda oczyszczona w systemie spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód trzeciego stopnia czystości
 • Woda oczyszczona w systemie spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999, dla wód pierwszego stopnia czystości

Ilość: 1 sztuka

Komora laminarna do PCR

Specyfikacja urządzenia:

 • Pionowy przepływ powietrza
 • Wymiary komory roboczej minimalnie: szerokość min. 60 cm, głębokość min. 50 cm, wysokość min. 45 cm
 • Blat roboczy oraz ściana wykonana ze stali nierdzewnej
 • Ściana frontowa wykonana z hartowanego szkła poruszana elektrycznie
 • Filtr HEPA dla obszaru pracy o sprawności powyżej 99% dla cząstek 0,3 μm
 • Oświetlenie – lampa fluorescencyjna nie mniejsza niż 1000 lux
 • Lampa UV z timerem
 • Gniazdo elektryczne w obszarze pracy
 • Panel szczelnie zamykający przestrzeń roboczą komory
 • Filtr wylotowy o skuteczności 99% dla cząsteczek o średnicy 3 μm
 • Zabezpieczenie przed załączeniem lampy UV w czasie pracy komory
 • Licznik czasu pracy komory

Ilość: 1 sztuka

Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego

Specyfikacja sprzętu:

 • Pionowy przepływ jałowego powietrza, z recyrkulacją,
 • Dwa filtry HEPA o skuteczności min. 99% dla cząsteczek ≥ 0,3 μm,
 • System sterownia mocą wentylatora dostosowujący się do aktualnego zanieczyszczenia filtrów, umożliwiający utrzymanie stałej prędkości przepływu powietrza
 • Komora wyposażona w trzy silniki elektronicznie komutowane typu EC, które zapewniają niski pobór energii elektrycznej i niewielką emisję ciepła, CO2 oraz hałasu
 • Liczniki czasu pracy urządzenia oraz czasu pracy lampy UV
 • Komunikaty procentowego zużycia lampy UV
 • Komunikaty procentowego zużycia filtrów HEPA
 • Wymiary zewnętrzne komory: szerokość minimalnie 140 cm, maksymalnie 170 cm, głębokość: minimalnie 78 cm, maksymalnie 85 cm, wysokość wraz z rama nośną: maksymalnie 240 cm
 • Wymiary obszaru roboczego: szerokość minimalnie 140 cm, maksymalnie 160 cm, głębokość: minimalnie 55 cm, maksymalnie 60 cm, wysokość minimalnie 65 cm, maksymalnie 80 cm
 • Wnętrze obszaru pracy wykonane w całości ze stali nierdzewnej kwasoodpornej klasy minimalnie AISI 316L w konstrukcji bezszwowej z zaokrąglonymi bokami co ogranicza do minimum liczbę powierzchni stwarzających ryzyko kontaminacji
 • Stabilna konstrukcja, odporna na wibracje
 • Blat roboczy pełny nie dzielony, wyjmowany, pozbawiony ostrych krawędzi, wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej minimalnie klasy AISI 316L
 • Misa ze stali nierdzewnej kwasoodpornej klasy minimalnie AISI 304 umieszczona pod blatem roboczym
 • Oświetlenie obszaru pracy – intensywność: min. 1000 lux
 • Szyba frontowa poruszana elektrycznie, umieszczona pod kątem w stosunku do blatu roboczego z nadzorem położenia jej krawędzi i funkcją kontroli automatycznego zatrzymania na optymalnej wysokości ponad blatem w pozycji roboczej z uszczelnieniem dolnej krawędzi w pozycji całkowitego zamknięcia
 • Szyba frontowa z możliwością odchylenia na siłownikach gazowych co ułatwia czyszczenie jej wewnętrznej powierzchni
 • Panel sterowania: z łatwym dostępem zarówno z pozycji siedzącej jak i stojącej operatora, wyposażony w wyświetlacz LCD umożliwiający kontrolę prędkości przepływu powietrza poprzez wyświetlanie aktualnej wartości w m/s, urządzenie wyposażone w półautomatyczny cykl fumigacji
 • złącze diagnostyczne umieszczone w łatwo dostępnym miejscu, umożliwiające podłączenie opcjonalnego modułu do zdalnej weryfikacji parametrów pracy komory przez autoryzowany serwis lub producenta poprzez sieć GSM

 

 • Auto-kalibracja komory po każdym jej uruchomieniu
 • Stały pomiar przepływu laminarnego i powietrza wyrzucanego z komory
 • Automatyczne zresetowanie początkowych warunków w przypadku awarii zasilania
 • Stelaż poziomowany i regulowany
 • Lampa UV montowana na tylnej ścianie, z możliwością programowania czasu pracy
 • Zabezpieczenie uniemożliwiające aktywację lampy UV przy podniesionej szybie frontowej
 • Min. trzy gniazda elektryczne 230 V z uziemieniem zabezpieczone elektrozaworem

 

Ilość: 1 sztuka

Rejestrator temperatury z adapterem:

 • Autonomiczny rejestrator temperatury, przeznaczony do pomiaru i rejestracji temperatury
 • Pomiar temperatury min -100°C do 300°C
 • Rozdzielczość 0,01 °C
 • Informacje o przekroczonych wartościach dopuszczalnych widoczne na wyświetlaczu
 • Częstotliwość zapisu min od 15 sekund
 • Start bezpośrednio z komputera z opóźnieniem czasowym lub START/STOP z przycisku
 • Dostęp do wartości maksymalnej i minimalnej
 • Sygnalizacja niskiego stanu baterii
 • W zestawie kabel USB do podłączenia rejestratorów do komputera oraz do ładowania akumulatorów w termometrach
 • Możliwość instalacji aplikacji, min. na 2 komputerach bez dodatkowej opłaty

Ilość: 3 sztuki. (możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości o 50 %)

II.                   WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Zamówienie obejmuje dostawę kompletnych urządzeń.
 2. Gwarancja min. 24 miesięcy.
 3. Koszt transportu (Podkarpackie Gospodarstwo Drobiarskie „Ovo-Res” sp. z o.o. w Boguchwale, ul. Kolejowa 16- w uzgodnieniu odpowiednio wcześniej z dostawcą transport może zostać skierowany do miejsca w osi drogowej Poznań -Boguchwała do pomieszczeń laboratorium), instalacji, uruchomienia, odbioru technicznego i szkolenia w cenie.
 4. Urządzenia w całości fabrycznie nowe – nie użytkowane w celach wytwórczych przez inne przedsiębiorstwo.
 5. Pełna dokumentacja urządzenia w języku polskim lub angielskim zawierająca co najmniej dokumentację techniczno-rozruchową, zasady serwisowania, deklaracje dopuszczającą do pracy na terenie UE, atesty, (Deklaracja zgodności CE i spełnione laboratoryjne standardy bezpieczeństwa)
 6. Wymagana jest szczegółowa oferta (specyfikacja techniczna) zawierająca co najmniej wszystkie parametry określone w Zapytaniu ofertowym.

7.W cenie oferty Oferent uwzględni wszystkie zobowiązania i koszty niezbędne do poniesienia dla realizacji Zamówienia. Wynagrodzenie określone przez Oferenta zostanie ustalone na okres ważności Umowy i nie będzie podlegało zmianom.

 1. Termin dostawy i uruchomienia: nie dłuższy niż 10 tygodni od daty podpisania Umowy. Zamawiający zastrzega sobie, że planowany termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć w dniu przygotowywania Zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu dostawy urządzenia z przyczyn niezależnych od Dostawcy i Zamawiającego po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej na wydłużenie terminu realizacji projektu.
 2. Ważność oferty: 60 dni od daty terminu składania ofert.
 3. Informacja o ofertach wariantowych i częściowych: Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani częściowych.
 4. Warunki płatności: płatność jednorazowa w terminie 14 dni po uruchomieniu w siedzibie Zamawiającego i podpisaniu protokołu odbioru.
 5. Czas reakcji serwisu i uzyskania sprawności urządzenia do 48 godzin.

 

III.                  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać oferenci, którzy:

– posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedłożenie aktualnego wydruku z KRS lub wydruk z CEIDG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności;

– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewaniającej wykonanie przedmiotu zamówienia. Potwierdzeniem spełnienia warunku jest złożenie oświadczenia na ofercie.

– posiadają niezbędną wiedzę dotyczącą znajomości przedmiotu zamówienia, jego dostawy, instalacji, uruchomienia i obsługi gwarancyjnej oraz pogwarancyjnej lub zobowiązanie do udostępnienia podmiotów zdolnych do wykonania powyższego. Potwierdzeniem spełnienia warunku jest złożenie oświadczenia na ofercie.

.

IV.                 KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Kryterium nr 1: Całkowita cena zamówienia netto – waga kryterium 90 pkt.

Sposób przyznawania punktacji: Ofertom będą przyznawane punkty w skali od 0 do 90, wg następującego wzoru:

Liczba punktów = (cena najniższa / cena badanej oferty) x 90.

Do porównania ofert będzie brana pod uwagę wartość netto zamówienia-bez VAT. W przypadku ceny podanej w walucie innej niż PLN, w celu porównania ofert, będzie ona przeliczana przy uwzględnieniu średniego kursu NBP z dnia sporządzenia protokołu wyboru ofert.

Kryterium nr 2: okres dostawy – waga kryterium 10 pkt.

Sposób przyznawania punktacji: Ofertom będą przyznawane punkty wg następującej metodologii:

Okres dostawy do 12 tygodni 0 pkt, okres dostawy do 10 tygodni – 10 pkt.

 

Suma punktów możliwych do uzyskania wynosi 100. Do realizacji zostanie wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów będących sumą oceny kryteriów od 1 do 2.

 

V.                   MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:

Miejsce składania ofert: Oferty wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego: Podkarpackie Gospodarstwo Drobiarskie „Ovo-Res” sp. z o.o., 36-040 Boguchwała, ul. Kolejowa 16, Polska lub elektronicznie poprzez portal bazy konkurencyjności.

Składane oferty należy podpisać i opieczętować. Każdy dokument powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do podpisywania w imieniu Oferenta. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w kopercie lub innym opakowaniu opatrzonym następującym napisem:

[Oferta w postępowaniu 9/2021 inkubator. Nie otwierać przed godziną 10.00 dnia 15 października 2021r]

Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie wskazanym w Zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do 15 października 2021 do godziny 9:00:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert odbędzie się dnia 15 października 2021 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego.

 

 

VI.                 INFORMACJA NA TEMAT FORMY SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy sporządzić na wzorze oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. Do oferty należy dołączyć załączniki wymienione w formularzu i Zapytaniu ofertowym:

 1. Oświadczenie o braku występowania powiązań kapitałowych lub osobowych – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
 2. Szczegółową ofertę (specyfikację techniczną, co najmniej załącznik nr 2) zawierającą co najmniej wszystkie parametry określone w Zapytaniu ofertowym.
 3. Aktualny wydruk z KRS lub wydruk z CEIDG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności.
 4. Zaparafowany projekt umowy dostawy – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

Oferty składane w innych językach muszą być przetłumaczone na język polski przez Oferenta lub tłumacza przysięgłego.

Wersje elektroniczne załączników do wypełnienia są dostępne na stronie Zamawiającego.

 

VII.               INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA:

Oferty będą podlegały odrzuceniu, jeżeli:

–      Treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.

–      Oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w Zapytaniu ofertowym.

–      Oferta została złożona po wyznaczonym terminie.

–      Oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na ofercie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

 

VIII.              POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

 1. Niniejsze Zapytanie ofertowe, nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie zobowiązuje do zawarcia umowy ze strony Zamawiającego.
 1. Ocena ofert dokonana przez powołaną do tego celu komisję jest ostateczna.
 1. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności, określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.
 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty. Informacja na temat przyczyn odrzucenia będzie zawarta w protokole wyboru oferty. W przypadku wybrania najkorzystniejszej oferty Wykonawca (Oferent) zostanie niezwłocznie o tym fakcie poinformowany, a w przypadku niewywiązania się z niej, rozpatrzona zostanie kolejna najbardziej korzystna.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku, gdy z powodu okoliczności których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć udzielenie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego lub z innych przyczyn stało się niecelowe.
 4. Zamawiający może odrzucić Oferty, których wartość uzna za rażąco niską.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przed upływem terminu składania ofert, zmiany treści zapytania.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny.
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia niektórych pozycji z zapytania ofertowego, a także zmiany ilości sztuk inkubatora od 1 do 3 sztuk urządzenia, w przypadku rejestratora temperatury zmiany ilości sztuk od 2 do 6 sztuk.
 8. W trakcie trwania postępowania Zamawiający wymaga od Oferentów zadawania pytań co do treści zapytania ofertowego i jego załączników wyłącznie w formie elektronicznej na adres k.gacek@ovo-res.pl. Wszystkie pytania i odpowiedzi będą publikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz w Bazie Konkurencyjności.
 9. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Nie złożenie wyjaśnień w nakreślonym przez Zamawiającego terminie oraz wymaganej formie będzie podstawą do odrzucenia oferty.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się tylko Wykonawcy (Oferenci), którzy złożą ofertę zgodnie z warunkami niniejszego Zapytania ofertowego.

 ZAPYTANIE – OFERTOWE – NR 9 2021

Załączniki do Zapytania ofertowego nr 9/2021

– Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (wzór).

– Załącznik nr 2 – specyfikacja techniczna

– Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych (wzór).

– Załącznik nr 4 – Projekt umowy dostawy (wzór).

– Załącznik nr 5 – oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

– Załącznik nr 6 – klauzula informacyjna

Podpisał. Kazimierz Gacek

Członek Zarządu PGD Ovo-res sp z o.o. w Boguchwale

Z upoważnienia Prezesa Zarządu Stanisława Franczaka.